Nyheter

  • Boklanseringsseminar torsdag 20.nov 2014 i regi av Gyldendal: mer info
  • Boklanseringsseminar torsdag 27.nov 2014 i regi av EGN Norge og Gyldendal: mer info
  • Workshop for HR-og lederutvklingsansvarlige onsdag 7.januar 2015: mer info
  • Oppslag i Finansavisen: se her
  • Oppslag i Ukeavisen Ledelse: se her
  • Oppslag i Ledernytt: se her
  • Publisering av fagartikkel om lederskifter i Magma mars 2015: se her
  • "Ny i lederrollen" - nytt kurs i samarbeid med Ledernytt: se her