For virksomheter

For organisasjoner som ønsker å bygge opp kvalitetssikrede og helhetlige systemer for ivaretagelse av nye ledere, så vil det bety en ganske stor omveltning i hvordan en jobber med leder- og ledelsesutviklingen. Det å jobbe planlagt, systematisk og målrettet med hvordan en leder nye ledere inn i deres nye lederroller vil forskyve fokuset fra det å være leder (being) til det å bli leder (becomming). En må gå fra å jobbe retrospektivt (i etterkant) og over til å jobbe prospektivt (i forkant).


Arbeidet må starte i toppledelsen, og via støtte fra primært HR må en gjøre ledere i stand til å lede (styre og støtte) sine nye ledere. Der en også har etablert og kan spille på mange ulike støttetiltak (se under).

Noe av det vi kan hjelpe dere med er, med utgangspunkt i bokens innhold, blant annet:


  1. Bevisstgjøring via foredrag og Workshops
  2. Etablering av helhetlige systemer for utvelgelse og innfasing av nye ledere herunder:

  • Innføring av ulike prosedyrer/maler/verktøy/teknikker
  • Utdanning av InternLOSer
  • Etablering av og deltagelse i nettverksgrupper for nye ledere ( internt og eksterne)
  • Mentorprogram for nye ledere uansett nivå
  • Kursing av nåværende ledere: «Leder for nye ledere»
  • Kursing av kommendre/fremtidige nye ledere i hvordan jobbe seg gjennom et (sitt) lederskifte
  • Individuell veiledning/rådgivning av nye mellom- og toppledere ( eget opplegg)

Ta kontakt for mer informasjon