Nettverksgrupper

Mange nye ledere etterspør muligheter for å kunne møte andre nye ledere i samme situasjon. Der de kan dele erfaringer, få råd og tips, samt lære av andres ulike tilnærminger. Slike nettverksgrupper kan være både interne og eksterne. Fordelen med eksterne nettverksgrupper, er at en kan møte og snakke med andre som ikke er i ens nye organisasjon. Ofte er det et både ønske og behov fra særlig nye mellom- og toppledere. Der de kan ha en arena for å kunne tenke høyt uten at andre i ens organisasjon blir involvert. Selvsagt skal nye ledere primært snakke åpent med sine nye medarbeidere og ledere, men noen ganger er det trolig best at ideer og tanker luftes med andre mer nøytrale parter.

I samarbeid med Norges største nettverksorganisasjon, EGN Norge, har jeg utviklet en det vi kaller en «ekstern arena» for nye ledere. Her samles inntil 15 nye ledere i fortrolige nettverksgrupper. Her vil en kunne lufte og drøfte viktige både tanker, følelser og opplevelser knyttet til eget lederskifte.

I ett år vil hver gruppe samles ca. 1 gang i måneden. Der vil vi fokusere på refleksjon, erfaringsdeling, veiledning, rådgivning og trening knyttet til de ulike fasene i lederskiftet en er involvert i.

Dersom du er interessert i mer informasjon om nettverksgrupper for nye ledere, kan du klikke her.