Om meg

Frode Dale har 20 års erfaring som ledelsesrådgiver med spesialisering innen førstegangsledelse og lederskifter. Han har bakgrunn fra Forsvaret (Krigsskole) og en Mastergrad i ledelse ifra BI. Han har siden 1998 vært daglig leder i nettverksfirmaet De Gode Hjelperne AS . Han er medforfatter av boken «På randen av ledelse - en veiviser i førstegangsledelse» (solgt over 15 000 eksemplarer) og er forfatter av boken «Lederskifter - om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Han har skrevet to masteroppgaver, samt en rekke artikler og rapporter om ny som leder, lederskifter og innfasing av nye ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellom- og toppledere i deres ulike lederskifter, samt trent mange hundre ledere i å håndtere særlig oppstartsfasen i et lederskifte.

På randen av ledelse - en veiviser i førstegangsledelse

Lederskifter - om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb.


For mer informasjon: se min LinkedIn-profil