For nye ledere

Det å være ny som leder er ofte en ensom og krevende prosess. I Norge i dag (2015) undervises det ikke i lederskifter på de ulike utdanningsinstitusjonene i Norge. Det finnes heller ingen muligheter for å trene på de ulike fasene. Det finnes heller ikke lederkurs eller -program som gir ledere adekvat og anvenbar lederskiftekompetanse. Vi kan ikke bestemme hva høyskoler og andre utdanningsistitusjoner gjør, men vi kan tilby praktiske treningsarenaer for ledere uansett nivå som vil fylle opp sin personlige lederverktøykasse.


Vi kjører defor et intensiv treningskurs i gjennomføringen av et komplett lederskifte. Kurset varer i to dager, og vil ta deltagerne gjennom hele lederskiftet. Der en også får trent på å være i ulike roller. En rekke verktøy, maler og prosedyrer vil bli gjennomgått og trent på. For at deltagerne skal få mest mulig ut av disse to intensive dagene, er det satt et tak på maksimalt 20 deltagere. Kurset bør tas før en er involvert i et konkret lederskifte.


Jeg tilbyr også individuell veiledning og rådgivning for primært nye mellom- og toppledere (ekstern eller intern innfasing).


Kursbeskrivelse: se under Kurs


Påmelding: se under Kurs


Ta kontakt for mer informasjon om kurset eller det individuelle tilbudet