For fag- og litteraturinteresserte

Her vil du etter hvert finne henvisninger og noen steder få tilgang til noe av det som jeg og andre har skrevet om ulike fasetter knyttet til veien(e) inn i lederrollen. Noe kan du hente rett ut via pdf'er, noe må du bestille via meg og noe må du selv søke etter. Du kan også ta kontakt med meg dersom du har faglige spørsmål. For de som ønsker å skrive artikler og/eller oppgaver om ny som leder/førstegangsledelse/lederskifter, så har jeg masse å by på.


Vi vurderer å opprette faglige refleksjonsgrupper som møtes 2-3 ganger i året for kunnskaps- og erfaringsdeling. Meld i fra til undertegnede dersom du er interessert å delta og du vil få fortrinnsrett til denne/disse gruppene med begrenset antall deltagere.


Du kan lese den første norske fagartikkelen om lederskifter fra Magma mars 2015 her

Du kan også lese en artikkel fra Ledernytt mars 2015 med tittel: "Fra headhunting til hearthunting" her

For faglige spørsmål eller mer informasjon ta kontakt