Kurs

Hva trenger ledere for å håndtere et lederskifte? Spørsmålet er et sentralt utgangspunkt for hvordan et tilbud bør utformes. Trenger de et foredrag, en work-shop, et kurs, et program, et e-læringsopplegg eller holder det med å lese boken? Skal tilbudet kjøres internt i virksomheten eller skal en sende sine (nye) ledere på et eksternt tilbud?


Et annet sentralt spørsmål er: når skal ledere lære seg de grunnleggende prinsippene, metodene og verktøyene for å jobbe seg gjennom de ulike fasene i et lederskifte?


Svaret mitt er tindrende klart her: tidligst mulig i lederkarrieren!


Som i praksis betyr før en blir leder for første gang. Der en kan bruke dette (kompetanse + erfaringer) i sine kommende lederskifter. Lederskifter er veien inn i og ut av ulike lederroller. Ledere i Norge har mellom fire og seks lederstillinger i sin lederkarriere. Som i 9 av 10 tilfeller betyr å overta etter en tidligere leder. Som igjen betyr å være en aktør i et organisatorisk lederskifte.


Frem til nå er det ikke blitt verken undervist i eller trent på det som altså er veien inn i de fleste lederroller uansett nivå: et lederskifte. Det betyr at de fleste ledere i Norge mangler en adekvat og relevant verktøykasse for å kunne jobbe med og i et lederskifte.


Basert på 20 års praktisk erfaring med lederskifter, samt å ha skrevet stort sett det som finnes på norsk om lederskifter (en del sammen med førsteamanuensis Frode H. Haaland), har jeg laget et kurs som strekker seg over 2 intense dager. 


Her vil vi gå igjennom og trene på alle de ulike fasene som et lederskifte utløser/berører. Vi vil trene på å være i de ulike rollene (nærmeste leder, avtroppende leder, konstituert leder og påtroppende leder) og se på hvordan dette samspillet kan, skal og bør gjennomføres. I tillegg til boken, vil deltagerne få tilgang til skriftlig materiale som ikke ble med i selve boken. En rekke verktøy, prosedyrer og maler vil bli gjennomgått og trent på. Vi vil også som en del av utvelgelsesprosessen fokusere på den enkeltes selvforståelse og personlige lederplattform.


Det første kurset i Norge i lederskifter gjennomføres på Sanner Hotell 9-10 juni 2015. Begrenset antall (20 stk). Målgruppe: kommende eller nåværende ledere. Oppgi stilling/rolle. Pris: 12 500 (eks mva). Oppholdet på Sanner Hotel kommer i tillegg: 2300,- (inkluderer overnatting og fullpensjon). Påmelding via Ledernytt eller her se annonse her

Trenger du mer informasjon om innholdet i dette intensive treningskurset, ta kontakt med Ledernytt eller direkte med meg: kontakt