For virksomheter

Det å bytte ledere er en virksomhetskritisk ledelsesprosess. Det er gjennom lederskifter virksomheter fornyer sin ledelseskapasitet. En rekke undersøkelser viser at organisasjoner ikke har gode nok læringssystemer for å fange opp hele lederskiftet, og sørge for at den nye lederen raskest mulig får et fotfeste og etablerer seg i sin nye lederrolle. Frem til nå er det ikke blitt undervist i hvordan virksomheter kan og bør bygge opp organisatoriske læringssystemer for ivaretagelse av sine nye ledere. Det er heller ikke bygget opp slike helhetlige systemer. Det kan dere gjøre noe med nå.


Les mer

For nye ledere

Ledere i Norge har mellom fire og seks lederstillinger i løpet av sin lederkarriere. En er ny som leder hver gang en trer inn i en ny lederjobb. En er ny som førstegangsleder (førstelinjeleder), ny som mellomleder og ny som toppleder.Som oftest kommer en inn i kjølvannet av en tidligere leder og er således en aktør i et organisatorisk lederskifte. Frem til nå har det ikke blitt gitt verken teoretisk eller praktisk kompetanse i hvordan en skal jobbe seg gjennom et (sitt) lederskifte. Ledere har manglet en adekvat og anvendbar verktøykasse. Det kan du gjøre noe med .


Les mer

For fag- og litteraturinteresserte

Lederskifter er beskrevet som kanskje den mest potente læringsprosessen en leder kan gå gjennom. Det er skrevet lite om lederskifter spesifikt, men en rekke studier, rapporter, artikler og bøker tar for seg noen av de mange fagområdene og -feltene som blir aktivisert i gjennom et lederskifte. Det er i Norge skrevet mange oppgaver på bachelor- og masternivå om særlig overgangen fra fagperson og til det å bli leder for første gang. Det er videre skrevet mye om sosialisering, den psykologiske kontrakten og lederes første 90 eller 100 dager i ny jobb. Spørsmålet er om dette blir lest - for så å bli brukt i praksis?.


Les mer